Translate

Κυριακή, 22 Απριλίου 2018

Εγκρίθηκε μελέτη για την αναδάσωση ανάντη της Χώρας

Αποτέλεσμα εικόνας για Δασος Χωρα Î£Î±Î¼Î¿Î¸ÏÎ±ÎºÎ·Ο κύριος Στέλιος Κεχαγιόγλου (πρώην δημοτικός σύμβουλος - πρώην πρόεδρος ΚΔΕΣ) μου έστειλε προς δημοσίευση την θεώρηση και την έγκριση της μελέτης για την αναδάσωση του δάσους ανάντη (πάνω) από την Χώρα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης και συγκεκριμένα της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και του τμήματος της Σχεδιασμού Δασικής Ανάπτυξης.
Η μελέτη προβλέπει την φύτευση 32.025 δέντρων και θάμνων για την:

- αναδημιουργία της δασικής βλάστησης
- προστασία της υπάρχουσας βλάστησης από την υπερβόσκηση
- προστασία των εδαφών από την διάβρωση
- Συγκράτηση του βρόχινου νερού για τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα κ.α
Διαβάστε παρακάτω αναλυτικά την θέωρηση και την έγκριση της μελέτης.